Vợt Cầu Lông Lining AirStream 50TD Purple

2.150.000 VNĐ

Vợt cầu lông Lining AirStream 50TD Purple với thân vợt có độ đàn hồi cân bằng. Dành cho những người chơi vừa công vừa thủ.
Thương hiệu: Lining chính hãng.
Chất liệu: Sợi Carbon tổng hợp.
Trọng lượng: W87±3G
Độ dài: 675
Độ dài cán: 200
Điểm cân bằng: 295±4mm
Độ đàn hồi: Thân vợt có độ đàn hồi cân bằng
Lực căng cước:
Dây dọc 24-28Ibs, Dây ngang: 26-30Ibs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *