Vợt Cầu Lông Victor Arrow speed 09

2.100.000 VNĐ

Vợt cầu lông VictorArrow speed 09 thuộc dòng vợt cân bằng, công thủ toàn diện thuộc dòng tốc độ, cho ra những cú vung vợt nhanh và chính xác.

Công nghệ thân:  All Carbon Graphite + Nano Tec + 7.0 SHAFT.

Công nghệ khung: All Carbon Graphite.

Mức căng: ≦ 32 lbs.

Cỡ tay cầm: 3U/G5.

Độ dài: 675mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *